Kurs & opplæring innen elektro

Våre kurs er spesialtilpasset krav om teori for lærlinger og andre som ønsker å bli elektriker eller automatiker. Våre instruktører har bred erfaring innen disse fagområdene, og har sin bakgrunn fra videregående skoler og Teknisk Fagskole. Ved å delta på våre kurs får du det beste grunnlag for å melde deg opp til eksamen som privatist i Elektro/Automasjon (VK 1+2 og VK 3).

 
 
 
 
 
 

Aktuelt

Vil du bli Elektriker eller Automatiker?
Kursene for våren 2017 er godt i gang, men vi starter opp nye til høsten. Dato for informasjonsmøte vil publiseres ila starten av august.

For påmelding, informasjon om krav til bakgrunn og informasjon om våre kurs kan du kontakte Lars Haugland:
Lh.bevi@gmail.com
Informasjon til våre elever:
Automatisk lås på inngangsdør ved gateplan slår inn kr 16:30. Vi anbefaler derfor at du møter opp noen minutter før timen starter. Vi holder til i 3. et. (følg skilter).