PC051273.JPG
PC051276.JPG
PC051282.JPG

Produkter/Kurs

Vi avholder kurs innen følgende tema/emner:

VG2/VG3 Elektro dag/kveld

VG2/VG3 Automasjon etter avtale

Kurs:

Varme arbeid sertifisering/resertifisering
Instruert personell
Forberedelse til fagprøve elektriker ( teori )
Forberedelse til fagprøve elektriker ( praksis )
Elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder (3 dager)

Førstehjelp

Forskrifter:

FSE Forskrifter om sikkerhet ved arbeid på og drift av elektriske anlegg, inkl. førstehjelp
FEL Forskrifter om elektriske lavspenningsanlegg
FEU Forskrifter om elektrisk utstyr
FKE Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk

Normer:

NEK400 Elektriske lavspenningsinstallasjoner
NEK410 Elektriske installasjoner om bord i skip og fartøyer
NEK420 Elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder

Pris

Vennligst kontakt oss for informasjon om pris eller ved andre

henvendelser angående produkter og tilbud.

Bergen Videreutdanning
O. J. Brochs gate 16 A
5006 BERGEN

Lars Haugland: 93 03 47 38