Våre kurs

Vi avholder kurs innen følgende tema/emner:

• VG2/VG3 Elektro dag/kveld

 

Kurs:

• Instruert personell

• Forberedelse til fagprøve elektriker ( teori )

• Forberedelse til fagprøve elektriker ( praksis )

• Elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder (3 dager)

• Førstehjelp

 

Forskrifter:

• FSE Forskrifter om sikkerhet ved arbeid på og drift av elektriske anlegg, inkl. førstehjelp

• FEL Forskrifter om elektriske lavspenningsanlegg

• FEU Forskrifter om elektrisk utstyr

• FEK Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk

 

Normer:

• NEK400 Elektriske lavspenningsinstallasjoner

• NEK410 Elektriske installasjoner om bord i skip og fartøyer

• NEK420 Elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder

 

Pris

Vennligst kontakt oss for informasjon om pris eller ved andre henvendelser angående produkter og tilbud.